บทบรรณาธิการนวัตกรรมของเรารวมถึงการสัมภาษณ์พิเศษกับหลอดไฟชั้นนำของอุตสาหกรรมคำแนะนำที่ไร้สาระเกี่ยวกับกฎหมายการเล่นเกมและกรณีศึกษาเกี่ยวกับผู้ผลิตที่สร้างเส้นทางด้วยระบบเครื่องเกมที่เป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยการฟังผู้อ่านและทำความเข้าใจกับความท้าทายของพวกเขาเรามั่นใจว่านิตยสารมีเนื้อหาที่ผู้อ่านอ่านและให้ความสำคัญ